Odbiory robót budowlanych

 • Odbiory robót budowlanych od wykonawców z ramienia dewelopera
 • Koordynacja odbiorów nabywców i najemców lokali
 • Przygotowanie protokołów odbioru końcowego we współpracy z prawnikami dewelopera
 • Nadzór nad usuwaniem wad stwierdzonych w toku odbiorów
 • Organizowanie ekspertyz i wyjaśnianie kwestii spornych w zakresie istnienia wad robót budowlanych
 • Rozliczenie zużycia mediów w trakcie budowy
 • Weryfikacja, skompletowanie i zabezpieczenie dokumentacji powykonawczej
 • Weryfikacja instrukcji użytkowania budynku w świetle uprawnień gwarancyjnych dewelopera
 • Odbiór i przekazanie kluczy, kart, pilotów, kodów, instrukcji, części zamiennych
 • Rozliczenie kaucji gwarancyjnych
 • Przekazanie odebranej inwestycji deweloperowi, zarządcy, nabywcom i najemcom
 • Współpraca z instytucją finansującą w zakresie rozliczenia inwestycji
 • Ubezpieczenie inwestycji na okres po zakończeniu robót budowlanych
 • Regulacja prowadzenia prac wykończeniowych przez nabywców i najemców w lokalach w trakcie i po odbiorach
 • Poinformowanie właściwych podmiotów o zakończeniu budowy i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie