MIKE management oferuje inwestorom na rynku deweloperskim oraz w sektorze prywatnej opieki medycznej komplet usług menadżerskich dla przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych.

Firma wspiera, a na ich życzenie zastępuje inwestorów przy prowadzeniu projektów inwestycyjnych: od etapu koncepcyjnego, poprzez przygotowanie inwestycji, realizację, komercjalizację, do przekazania do użytkowania i rozpoczęcia funkcjonowania obiektu budowlanego. Nacisk jest kładziony na wszechstronne i możliwie elastyczne przygotowanie inwestycji. Stąd, oprócz reprezentowania inwestora na budowie i kontroli sprzedaży, firma oferuje szerokie spektrum usług poprzedzających etapy realizacji i komercjalizacji, nie tylko pod kątem kontroli opracowania projektu, lecz przede wszystkim doboru kompetentnych ekspertów, przygotowania analiz technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych, regulacji prawnej procesu budowy i działalności operacyjnej oraz mitygacji ryzyka inwestycyjnego.

Według mojej praktyki, każda złotówka zainwestowana we właściwym czasie w przygotowanie przedsięwzięcia zwraca się wielokrotnie podczas realizacji zapobiegając eskalacji dodatkowych kosztów i opóźnieniom w przekazaniu do użytkowania budowanego obiektu. Po oddaniu inwestycji do użytkowania MIKE management zapewnia wsparcie przy rozruchu i ustabilizowaniu funkcjonowania nowego obiektu, zabezpieczając interesy inwestora i użytkowników.

Najcenniejszym wynagrodzeniem dla mnie jako założyciela firmy, jest rekomendacja usług MIKE management w oparciu o zaufanie nabyte przez klienta podczas współpracy nad inwestycją.

Zapraszam do zapoznania się ofertą firmy.

mgr inż. Piotr Mike

Dlaczego MIKE management?

Zasięg działalności

Działamy w Polsce
i poza granicami

historia

Jak powstała
MIKE management?