Adres: Polska, 81-839 Gdynia, ul. Obrońców Wybrzeża 10-14

Wartość inwestycji: 690.000 PLN

Powierzchnia całkowita: 126,5 m2

Liczba gabinetów lekarskich: 4

Liczba pacjentów: 7 osób na godzinę

Liczba personelu: 6

Poradnie dzieci zdrowych i chorych w rozdziale czasowym; poradnia stomatologiczna dla dzieci.

Rola MIKE management: zarządzanie inwestycją „pod klucz” w imieniu inwestora

Przychodnia pediatryczna ze stomatologią dziecięcą

Polska, 81-839 Gdynia, ul. Obrońców Wybrzeża 10-14

690.000 PLN