Adres: Polska, 04-123 Warszawa, ul. Łukiska 1

Wartość inwestycji: ok. 42.000.000 PLN

Liczba budynków: 1 budynek mieszkalno-usługowy

Liczba kondygnacji naziemnych /podziemnych: 5 /1 podz.

Łączna powierzchnia użytkowa: 8.818 m2

Lokale mieszkalne: 73 szt.

Powierzchnia lokali usługowych: 973 m2

Liczba miejsc parkingowych: 118

Rola MIKE management: zarządzanie realizacją inwestycji, w tym komercjalizacją, w imieniu inwestora

Przedsięwzięcie deweloperskie pn. „Nordic Living”

Polska, 04-123 Warszawa, ul. Łukiska 1

ok. 42.000.000 PLN