Wsparcie po zakończeniu inwestycji

 • Współpraca w celu wsparcia nowego zarządcy w pierwszym okresie pełnienia jego obowiązków
 • Przeglądy techniczne
 • Egzekwowanie usuwania wad w robotach budowlanych
 • Egzekucja warunków gwarancyjnych umów zakupu usług, materiałów, systemów i urządzeń dla inwestycji
 • Angażowanie rzeczoznawców i ekspertów w kwestii wad
 • Egzekucja kar za nieterminowe usunięcie wad
 • Organizacja zastępczego usuwania wad alternatywnym wykonawcą
 • Prowadzenie rejestru wad, reklamacji i napraw
 • Końcowe rozliczenie kaucji gwarancyjnych
 • Udział w postępowaniach odszkodowawczych
 • Współpraca z zarządem wspólnoty mieszkaniowej