Przygotowanie inwestycji

 • Due dilligence nieruchomości
 • Doradztwo przy transakcji kupna nieruchomości
 • Przygotowanie lub weryfikacja modelu finansowego przedsięwzięcia
 • Nadzór nad przygotowaniem raportów specjalistycznych dla inwestycji
 • Regulacja stanu prawnego nieruchomości
 • Weryfikacja i uzgodnienie koncepcji i wytycznych od dewelopera
 • Uzyskanie zapewnień dostawy mediów
 • Uzgodnienie porozumień ze stronami postępowań administracyjnych
 • Organizacja wyboru kompetentnych projektantów i ekspertów
 • Organizacja konkursów architektonicznych i analiza prac konkursowych
 • Wybór partnera odpowiedzialnego za komercjalizację
 • Przygotowanie zakresu rzeczowo – finansowego umów z wykonawcami
 • Współpraca z instytucją finansującą inwestycję
 • Organizacja przetargu i zakontraktowanie generalnego wykonawcy
 • Koordynacja i weryfikacja umowy o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawcy
 • Organizacja konkursów ofert i zakontraktowanie wykonawców i dostawców usług
 • Weryfikacja gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych wykonawców
 • Ubezpieczenie budowy i robót budowlanych
 • Uzyskanie warunków dla usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą i zielenią
 • Przygotowanie terenu do rozpoczęcia robót budowlanych