Project Management

 • Liderowanie zespołowi i koordynacja jego działań
 • Synchronizacja etapów i procesów w toku inwestycji
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kontrola (cykliczny monitoring) kosztów
 • Inżynieria wartości
 • Rozliczenia z kontrahentami dewelopera
 • Archiwizacja i zabezpieczenie dokumentacji przedsięwzięcia
 • Monitoring i egzekwowanie realizacji umów z kontrahentami
 • Weryfikacja warunków kontraktowych
 • Prowadzenie procedur formalno-administracyjnych
 • Kontrola pełnomocników dewelopera
 • Opracowanie, monitorowanie i cykliczna aktualizacja harmonogramu przedsięwzięcia