Organizacja wspólnoty mieszkaniowej

 • Weryfikacja pierwszych aktów notarialnych umów sprzedaży regulujących powstanie wspólnoty i ustanowienie służebności
 • Koordynacja uzyskania decyzji o samodzielności lokali
 • Uzgodnienie i nadzór nad opracowaniem dokumentów definiujących służebności
 • Współpraca z zarządem wspólnoty w zakresie cesji umów z dewelopera na wspólnotę
 • Współpraca z deweloperem w zakresie wyboru formy zarządu dla wspólnoty
 • Organizacja konkursu i analiza ofert na zarządcę nieruchomości
 • Weryfikacja i negocjacje planów gospodarczych na okres przed i po ustanowieniu wspólnoty
 • Weryfikacja i negocjacje umowy z podmiotem pełniącym rolę zarządu powierzonego
 • Weryfikacja pakietu pierwszych uchwał zarządu wspólnoty regulujących funkcjonowanie wspólnoty
 • Koordynacja rozliczeń pomiędzy księgowością dewelopera i nowej wspólnoty mieszkaniowej
 • Protokolarne przekazanie wspólnocie nieruchomości, dokumentacji powykonawczej, kluczy, kart, pilotów, kodów, instrukcji, części zamiennych