Koordynacja komercjalizacji

 • Nadzór nad wykonawcą usług w zakresie komercjalizacji
 • Wdrożenie zaleceń eksperckich i dewelopera w zakresie sprzedaży i marketingu
 • Organizacja przygotowania i weryfikacja prospektu informacyjnego dewelopera
 • Organizacja i opiniowanie narzędzi i materiałów marketingowych
 • Weryfikacja strategii sprzedaży i marketingu
 • Skomplementowanie i przekazanie dokumentacji niezbędnej sprzedawcom w celu prowadzenia sprzedaży lokali
 • Organizacja uruchomienia i utrzymania biura sprzedaży
 • Synchronizacja rozwiązań projektowych z wymaganiami sprzedaży
 • Koordynacja projektu i wykończenia lokalu pokazowego
 • Nadzór i koordynacja komercjalizacji i podpisywania umów sprzedaży
 • Prowadzenie rozliczeń prowizji i kaucji wynikających z umowy z podmiotem odpowiedzialnym za sprzedaż
 • Partycypacja w negocjacjach z nabywcami lokali wykraczających poza kompetencje sprzedawców
 • Koordynacja ustalania treści umów deweloperskich i umów sprzedaży
 • Organizacja wyboru Kancelarii Notarialnej
 • Ustalenia procedur obsługi klienta z Kancelarią Notarialną i sprzedawcami
 • Raportowanie deweloperowi wyników sprzedaży
 • Koordynacja weryfikacji i aktualizacji cenników lokali
 • Spotkania z nabywcami i najemcami lokali
 • Ustalenie ze sprzedawcom procedury przekazywania nabywcom lokali, miejsc parkingowych i komórek lokatorskich
 • Nadzór nad prawidłowością realizacji umowy przez bank prowadzący rachunek powierniczy
 • Monitorowanie wpłat nabywców lokali
 • Monitoring realizacji obowiązków dewelopera wynikających z ustawy deweloperskiej
 • Monitoring skuteczności narzędzi marketingowych
 • Organizacja usług typu „Mystery client” w celu kontroli jakości sprzedaży
 • Organizacja szkoleń dla sprzedawców
 • Organizacja wsparcia nabywców w zakresie finansowania kupna, projektowania i wykańczania lokali