Przygotowanie inwestycji

 • Due dilligence nieruchomości
 • Doradztwo przy transakcji najmu lub kupna nieruchomości
 • Przygotowanie lub weryfikacja budżetu inwestycji
 • Nadzór nad przygotowaniem raportów specjalistycznych dla inwestycji
 • Regulacja stanu prawnego nieruchomości
 • Weryfikacja i uzgodnienie z Klientem programu funkcjonalno-użytkowego
 • Nadzór nad przygotowaniem analizy chłonności nieruchomości
 • Weryfikacja i uzgodnienie z Klientem koncepcji przestrzennej
 • Ustalenie standardów Klienta dla inwestycji
 • Uzgodnienie z Klientem i parametrów i wymagań dla głównych urządzeń i systemów medycznych
 • Uzgodnienie i wdrożenie wymagań dla oznaczeń marketingowych Klienta
 • Uzyskanie zapewnień dostawy mediów
 • Uzgodnienie porozumień ze stronami postępowań administracyjnych
 • Organizacja wyboru kompetentnych projektantów i ekspertów
 • Przygotowanie zakresu rzeczowo – finansowego umów z wykonawcami
 • Współpraca z organizacją finansującą inwestycję
 • Organizacja przetargów i zakontraktowanie wykonawców
 • Koordynacja i weryfikacja umowy o roboty
 • Organizacja konkursów ofert i zakontraktowanie dostawców wymaganych usług
 • Weryfikacja gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych wykonawców
 • Ubezpieczenie budowy i robót budowlanych
 • Uzyskanie i uzgodnienie warunków dla usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą