Odbiory robót budowlano-montażowych

 • Odbiory robót budowlanych od wykonawców z ramienia Klienta
 • Koordynacja odbiorów przez reprezentantów działów operacyjnych Klienta
 • Przygotowanie protokołów odbioru końcowego
 • Nadzór nad usuwaniem wad stwierdzonych w toku odbiorów
 • Organizowanie ekspertyz i wyjaśnianie kwestii spornych w zakresie istnienia wad robót budowlano-montażowych
 • Rozliczenie zużycia mediów w trakcie budowy
 • Weryfikacja, skompletowanie i zabezpieczenie dokumentacji powykonawczej
 • Weryfikacja instrukcji użytkowania gotowego obiektu w świetle uprawnień gwarancyjnych Klienta
 • Odbiór i przekazanie kluczy, kart, pilotów, kodów, instrukcji, części zamiennych
 • Rozliczenie kaucji gwarancyjnych
 • Przekazanie odebranej inwestycji Klientowi i użytkownikom
 • Współpraca z organizacją finansującą w zakresie rozliczenia inwestycji
 • Współpraca z Klientem w zakresie ubezpieczenie inwestycji na okres po zakończeniu robót budowlanych
 • Regulacja prowadzenia prac wykończeniowych i montażowych w trakcie i po odbiorach
 • Poinformowanie właściwych podmiotów o zakończeniu budowy i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie