Koordynacja rozpoczęcia działalności operacyjnej

  • Synchronizacja otwarcia obiektu z działaniami marketingowymi Klienta
  • Rozliczenie inwestycji z wynajmującym w przypadku umowy najmu i kontrybucji „fit-out”
  • Regulacja procesu wyposażenia, organizacji i rozruchu nowej placówki medycznej
  • Organizacja dostosowania systemów i instalacji do potrzeb użytkownika
  • Weryfikacja umów związanych z obsługą techniczną funkcjonującej placówki medycznej
  • Spotkania i szkolenia personelu w zakresie użytkowania nowej placówki medycznej
  • Udział w odbiorach Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  • Wsparcie Klienta przy rejestracji nowego podmiotu medycznego
  • Protokolarne przekazanie użytkownikowi, dokumentacji powykonawczej, kluczy, kart, pilotów, kodów, instrukcji, części zamiennych
  • Przekazanie gotowej inwestycji w zarząd użytkownika