Adres: Ukraina, 79059 Lwów, ul. Hetmana Mazepy

Wartość inwestycji: ok. 10.000.000 EUR (bez wyposażenia)

Powierzchnia całkowita: 8.073,71 m2

Liczba kondygnacji naziemnych /podziemnych: 5 /1

Oddziały:
– Izba Przyjęć;
– Oddział Konsultacyjny;
– Oddział Porodowy;
– Oddział Chirurgiczny;
– Intensywna Terapia;
– Ginekologia;
– Oddział Opieki Poporodowej;
– Oddział Neonatologiczny

Łóżka szpitalne: 38 szt.

Sale porodowe: 3

Gabinety lekarskie: 23

Szacowana liczba pacjentów: 100 pacjentów dziennie

Liczba personelu: 150 osób

Rola MIKE management: zarządzanie realizacją inwestycji „pod klucz” w imieniu inwestora

Centrum Medyczne ze Szpitalem Położniczym we Lwowie

Ukraina, 79059 Lwów, ul. Hetmana Mazepy

ok. 10.000.000 EUR (bez wyposażenia)