Adres: Polska, 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 22

Wartość inwestycji: ok. 4.750.000 PLN

Powierzchnia całkowita: 1.459 m2

Liczba gabinetów lekarskich: 38 szt.

Liczba pacjentów: 120 pacjentów na godzinę

Liczba personelu: 66 osób

Poradnie: internistyczna, kardiologiczna, medycyny pracy, ginekologiczna, stomatologiczna, chirurgiczna, ortopedyczna, pulmonologiczna, alergologiczna, laryngologiczna oraz okulistyczna. Ponadto pracownie: diagnostyki radiologicznej (RTG płucno-kostny cyfrowy „DR”)  i ultrasonograficznej.

Rola MIKE management: zarządzanie realizacją inwestycji „pod klucz” w imieniu inwestora

Centrum Medyczne dla dorosłych i dzieci

Polska, 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 22

ok. 4.750.000 PLN