Adres: Polska, 31-536 Kraków, ul. Podgórska 36

Wartość inwestycji: ok. 3.408.000 PLN

Powierzchnia całkowita: 862 m2

Liczba gabinetów lekarskich: 22

Liczba pacjentów: 60 pacjentów na godzinę

Liczba personelu: 37 osób

Poradnie: internistyczna, medycyny pracy, ginekologiczna, stomatologiczna, chirurgiczno-ortopedyczna, dermatologiczna, laryngologiczna, okulistyczna oraz punkt pobrań do analiz. Ponadto  pracownie: diagnostyki radiologicznej (RTG płucno-kostny, – cyfrowy „DR” oraz stomatologiczny punktowy z radiowizjografią)  i ultrasonograficznej.

Rola MIKE management: zarządzanie inwestycją „pod klucz” w imieniu inwestora

Centrum Medyczne dla dorosłych i dzieci ze stomatologią i pogotowiem ratunkowym

Polska, 31-536 Kraków, ul. Podgórska 36

ok. 3.408.000 PLN