Adres: Polska, 40-018 Katowice, ul. Graniczna 54

Wartość inwestycji: ok. 3.500.000 PLN

Powierzchnia całkowita: 834,6 m2

Liczba gabinetów lekarskich: 18

Liczba pacjentów: 50 pacjentów na godzinę

Liczba personelu: 45 osób

Poradnie: internistyczna, kardiologiczna, medycyny pracy, ginekologiczna, chirurgiczna, pulmonologiczna, alergologiczna, dermatologiczna, diagnostyki obrazowej – USG, laryngologiczna oraz okulistyczna.

Rola MIKE management: zarządzanie inwestycją „pod klucz” w imieniu inwestora

Centrum Medyczne dla dorosłych i dzieci

Polska, 40-018 Katowice, ul. Graniczna 54

ok. 3.500.000 PLN